Nieuws

Zoeken

Ontwerpen van uw machine of installatie

 

Voor het bouwen van een installatie, machine of besturingskast is het belangrijk om uit te gaan van een goed ontwerp en hier is het nodig eerst het proces goed te doorgronden, dit om problemen achteraf te voorkomen. Wij investeren daarom veel tijd aan de ontwerpfase om later snel en een zo goed mogelijk product te produceren. 

Wij beschikken over speciale software voor het ontwerpen en tekenen van besturingen voor machines. Voor het tekenen van de besturingskasten van machines gebruiken we speciale tekensoftware en voor het tekenen van 3D mechanische delen maken we gebruik van Solid Edge. Voor het programmeren van PLC´s zijn we bekend met de gebruikelijke software pakketten zoals Xsoft, SoMachine en Twincat (Codesys) en natuurlijk TIA Portal van Siemens.